Történelem -> Történelem I. (10. osztály) -> Képek
 • Keresztény vértanúk - utolsó imádság
  Keresztény vértanúk - utolsó imádság... 
 • A gyulafehervári római katolikus székesegyház
  A gyulafehervári római katolikus szék... 
 • Magyarország lakosságának felekezeti megoszlása a XVIII.században
  Magyarország lakosságának felekezeti ... 
 • Részlet Gratianus "Decretum" című munkájából
  Részlet Gratianus "Decretum" című mun... 
 • Nursiai Szent Benedek
  Nursiai Szent Benedek 
 • Gentilis pápai követ 1308-ban Magyarországra érkezik
  Gentilis pápai követ 1308-ban Magyaro... 
 • Európa és a Közel-Kelet vallási megoszlása a IX. században
  Európa és a Közel-Kelet vallási megos... 
 • Azték emberáldozat
  Azték emberáldozat 
 • Az úgynevezett Báthory-Madonna, a Mohács előtti magyar egyházművészet kiemelkedő alkotása
  Az úgynevezett Báthory-Madonna, a Moh... 
 • De Camillis János József munkácsi püspök
  De Camillis János József munkácsi püs... 
 • A pápa és a császár együttes ábrázolása
  A pápa és a császár együttes ábrázolá... 
 • Kegyes Miasszonyunk-templom az 1543-ban alapított Antigua Guatemalában
  Kegyes Miasszonyunk-templom az 1543-b... 
 • Zwingli zürichi szobra
  Zwingli zürichi szobra 
 • "Patrona Hungariae" ábrázolás egy korabeli oltárképen
  "Patrona Hungariae" ábrázolás egy kor... 
 • Az 1547-ben készült hajóstérkép Közép-Amerikát és a Karibi-térséget ábrázolja, a megszokotthoz képest fordított tájolásban.
  Az 1547-ben készült hajóstérkép Közép... 
 • Svéd katonák kegyetlenkedése parasztokkal a harmincéves háború alatt
  Svéd katonák kegyetlenkedése paraszto... 
 • Pázmány Péter esztergomi érsek (1616-1637)
  Pázmány Péter esztergomi érsek (1616-... 
 • Bartholomeo Las Casas (1484-1566)
  Bartholomeo Las Casas (1484-1566) 
 • Oláh Miklós esztergomi érsek aláírása
  Oláh Miklós esztergomi érsek aláírása... 
 • Közép-Mexikó bennszülött népességének becsült lélekszáma
  Közép-Mexikó bennszülött népességének... 
 • Krisztus igaz vallása és az Antikrisztus hamis tanai - Ifjabb Lucas Cranach színezett fametszete, 1545
  Krisztus igaz vallása és az Antikrisz... 
 • Claver Szent Péter (1580-1654)
  Claver Szent Péter (1580-1654) 
 • Szobrok és könyvek elpusztítása a reformáció idején
  Szobrok és könyvek elpusztítása a ref... 
 • Magyarországon kiadott könyvek tartalmi megoszlása (1529-1600)
  Magyarországon kiadott könyvek tartal... 
 • Jezsuita redukció alaprajza
  Jezsuita redukció alaprajza 
 • Morus Szent Tamás (1478-1535)
  Morus Szent Tamás (1478-1535) 
 • II. Ferdinánd és Pázmány Péter uralkodói erényeket jelképező alakokkal körülvéve
  II. Ferdinánd és Pázmány Péter uralko... 
 • Szent Pál, a népek apostola
  Szent Pál, a népek apostola 
 • Matteo Ricci (1552-1610)
  Matteo Ricci (1552-1610) 
 • Késő középkori katolikus polgári viselet
  Késő középkori katolikus polgári vise... 
 • Magyarországon kiadott könyvek felekezeti megoszlása
  Magyarországon kiadott könyvek feleke... 
 • Nagy Theodosius
  Nagy Theodosius 
 • XVII. századi evangélikus polgári viselet
  XVII. századi evangélikus polgári vis... 
 • Kollonich Lipót bíboros a magyar háborús árvákon segít
  Kollonich Lipót bíboros a magyar hábo... 
 • Az I. Konstantinápolyi Zsinat
  Az I. Konstantinápolyi Zsinat 
 • Szent Péter beiktatja Nagy Károlyt és Leót
  Szent Péter beiktatja Nagy Károlyt és... 
 • Európa felekezeti megosztottsága a XVI. század közepén
  Európa felekezeti megosztottsága a XV... 
 • Palesztina Jézus korában
  Palesztina Jézus korában 
 • XIII. Gergely pápa 1582. február 24-én hirdette ki a ma is használt Gergely-naptárt
  XIII. Gergely pápa 1582. február 24-é... 
 • Magyarország az egyházmegyék határaival a XVII. század derekán
  Magyarország az egyházmegyék határaiv... 
 • A franciaországi vallásháború - Miséző pap meggyilkolása
  A franciaországi vallásháború - Miséz... 
 • Külföldi egyetemeken tanuló magyarországiak létszáma felekezeti bontásban
  Külföldi egyetemeken tanuló magyarors... 
 • A kereszténység elterjedése a Római birodalomban
  A kereszténység elterjedése a Római b... 
 • A franciaországi vallásháború - Kegyetlenkedések a szerzetesek ellen
  A franciaországi vallásháború - Kegye... 
 • A harmincéves háború egyik zászlója - rekonstrukció
  A harmincéves háború egyik zászlója -... 
 • Attila és Nagy Szent Leó pápa találkozása
  Attila és Nagy Szent Leó pápa találko... 
 • Szent Patrik (†461)
  Szent Patrik (†461) 
 • Karoling-minuszkula
  Karoling-minuszkula 
 • II. Orbán pápa meghirdeti az első keresztes hadjáratot
  II. Orbán pápa meghirdeti az első ker... 
 • A keleti és nyugati egyházatyák
  A keleti és nyugati egyházatyák 
 • Ciszterci és domonkos szerzetes
  Ciszterci és domonkos szerzetes 
 • A hét szabad művészet ábrázolása
  A hét szabad művészet ábrázolása 
 • A nagyváradi székesegyház építése Szent László uralkodásának idején
  A nagyváradi székesegyház építése Sze... 
 • II. András képe az Aranybulla pecsétjén
  II. András képe az Aranybulla pecsétj... 
 • Boldog Özséb, a pálos rend alapítója
  Boldog Özséb, a pálos rend alapítója... 
 • 1500 körül nyomtatott bencés breviárium, amelyből a szerzetesek a napi imádságukat végezték
  1500 körül nyomtatott bencés breviári... 
 • Vitéz János
  Vitéz János 
 • Bakócz Tamás levele
  Bakócz Tamás levele 
 • Szent István szarkofágja - Székesfehérvár
  Szent István szarkofágja - Székesfehé... 
 • A mariazelli kegykép - 1350 körül
  A mariazelli kegykép - 1350 körül 
 • Magyarország egyházmegyéi a XIV. században
  Magyarország egyházmegyéi a XIV. száz... 
 • Megkeresztelkedett indiánok
  Megkeresztelkedett indiánok 
 • Adam Scall von Bell (1592-1666)
  Adam Scall von Bell (1592-1666) 
 • Xavéri Szent Ferenc (1506-1552)
  Xavéri Szent Ferenc (1506-1552) 
 • Vaktérkép - világmisszió
  Vaktérkép - világmisszió 
 • Loyolai Szent Ignác (1491-1556)
  Loyolai Szent Ignác (1491-1556) 
 • Bártfa
  Bártfa 
 • A Vizsolyi Biblia címoldala
  A Vizsolyi Biblia címoldala 
 • A Káldi Biblia címoldala
  A Káldi Biblia címoldala 
 • A Kárpát-medence felekezeti viszonyai a XVI. század második felében
  A Kárpát-medence felekezeti viszonyai... 
 • Kollonich Lipót címere
  Kollonich Lipót címere 
 • Magyarország egyházmegyéi az 1500-as évek legelején
  Magyarország egyházmegyéi az 1500-as ... 
 • III.Károly magyar király
  III.Károly magyar király 
 • Magyarország nemzetiségei
  Magyarország nemzetiségei 
 • XIV. Kelemen pápa
  XIV. Kelemen pápa 
 • A türelmi rendelet allegóriája
  A türelmi rendelet allegóriája 
 • A sátoraljaújhelyi pálos (később piarista) templom és kolostor
  A sátoraljaújhelyi pálos (később piar... 
 • Szent Margit ábrázolása egy középkor végi fametszeten
  Szent Margit ábrázolása egy középkor ... 
 • Bakócz Tamás (1442-1521)
  Bakócz Tamás (1442-1521) 
 • A bélapátfalvi ciszterci templom
  A bélapátfalvi ciszterci templom 
 • Bencés szerzetesek napirendje
  Bencés szerzetesek napirendje 
 • XIV. Benedek (1740-1758)
  XIV. Benedek (1740-1758) 
 • IV. Henrik Canossa-járásának korabeli ábrázolása
  IV. Henrik Canossa-járásának korabeli... 
 • A balázsfalvi görögkatolikus székesegyház
  A balázsfalvi görögkatolikus székeseg... 
 • Az első Magyarországon nyomtatott könyv, a Budai Krónika befejező sorai
  Az első Magyarországon nyomtatott kön... 
 • Aquinói Szent Tamás
  Aquinói Szent Tamás 
 • Nagy Károly fejereklyetartója
  Nagy Károly fejereklyetartója 
 • A csíksomlyói kegytemplom és kolostor
  A csíksomlyói kegytemplom és kolostor 
 • Cluny apátsági temploma fénykorában - rekonstrukció
  Cluny apátsági temploma fénykorában -... 
 • Michelangelo: Saul megtérése (részlet)
  Michelangelo: Saul megtérése (részlet... 
 • Késő barokk templombelső-Sankt Pölten
  Késő barokk templombelső-Sankt Pölten... 
 • A Szent István által alapított tíz egyházmegye
  A Szent István által alapított tíz eg... 
 • Magyarország római katolikus egyházmegyéi a XVIII. század végén
  Magyarország római katolikus egyházme... 
 • Az ungvári görögkatolikus székesegyház (korábban jezsuita templom)
  Az ungvári görögkatolikus székesegyhá... 
 • Református templombelső
  Református templombelső 
 • Szent László király hermája
  Szent László király hermája 
 • Szent Ambrus, Milánó püspöke (337/339-397)
  Szent Ambrus, Milánó püspöke (337/339... 
 • A reimsi katedrális mosolygó angyala
  A reimsi katedrális mosolygó angyala 
 • Nagy Szent Gergely pápa
  Nagy Szent Gergely pápa 
 • Rotterdami Erasmus (1466-1536)
  Rotterdami Erasmus (1466-1536) 
 • VIII. Bonifác pápa
  VIII. Bonifác pápa 
 • A pannonhalmi kivátságlevél
  A pannonhalmi kivátságlevél 
 • A XV-XVI. századi nagyszekeresi református templom
  A XV-XVI. századi nagyszekeresi refor... 
 • Mária Terézia mint magyar királynő
  Mária Terézia mint magyar királynő 
 • Nagy Károly császárrá koronázása
  Nagy Károly császárrá koronázása 
 • Lodovico Antonio Muratori (1672-1750)
  Lodovico Antonio Muratori (1672-1750) 
 • Monte Cassino
  Monte Cassino 
 • Szent Ferenc és Szent Domonkos találkozása
  Szent Ferenc és Szent Domonkos találk... 
 • Mariazell mai látképe - A gótikus templomot Nagy Lajos királyunk emeltette
  Mariazell mai látképe - A gótikus tem... 
 • Oktatás egy középkori egyetemen - kódexillusztráció
  Oktatás egy középkori egyetemen - kód... 
 • Lukács érsek megkoronázza III. Istvánt
  Lukács érsek megkoronázza III. István... 
 • Középkori zarándokútvonalat ábrázoló térkép
  Középkori zarándokútvonalat ábrázoló ... 
 • Tiberius császár pénzérméje
  Tiberius császár pénzérméje 
 • Kenyértörés ábrázolása - Priscilla-katakomba - Róma, II-III. század
  Kenyértörés ábrázolása - Priscilla-ka... 
 • Krisztus-monogram a pécsi ókeresztény sírkamra bejárata fölött
  Krisztus-monogram a pécsi ókeresztény... 
 • Kapisztrán Szent János Nándorfehérvár alatt
  Kapisztrán Szent János Nándorfehérvár... 
 • III. Ince (1198-1216)
  III. Ince (1198-1216) 
 • VI. Piusz és II. József találkozása
  VI. Piusz és II. József találkozása 
 • II. András keresztes hadai élén
  II. András keresztes hadai élén 
 • IV. Henrik Canossa előtt, 1077
  IV. Henrik Canossa előtt, 1077 
 • Haláltánc ábrázolása
  Haláltánc ábrázolása 
 • Esterházy Imre (1663-1745)
  Esterházy Imre (1663-1745) 
 • A reimsi katedrális homlokzata
  A reimsi katedrális homlokzata 
 • Szerzetházak számának változása a XI-XII. században
  Szerzetházak számának változása a XI-... 
 • A kereszténység elterjedésének okai
  A kereszténység elterjedésének okai 
 • Szerzetházak számának változása a XIV-XV. században
  Szerzetházak számának változása a XIV... 
 • Az augsburgi vallásbéke következményei
  Az augsburgi vallásbéke következménye... 
Bejelentkezés
E-mail cím:
Jelszó:
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Keresés