Történelem -> Történelem II. (11. osztály) -> Képek
 • Magyarország lakosságának felekezeti megoszlása 1840-ben
  Magyarország lakosságának felekezeti ... 
 • Floréal, "a virágzás hava" IV. 20.–V. 19.
  Floréal, "a virágzás hava" IV. 20.–V.... 
 • Az Európai Unió zászlaja
  Az Európai Unió zászlaja 
 • Az esztergomi várhegy terve
  Az esztergomi várhegy terve 
 • Az esztergomi bazilika homlokzati látképe a tervek alapján
  Az esztergomi bazilika homlokzati lát... 
 • A rendi gyűlés 1789-ben – Az egyházi rend tagjai az uralkodótól jobbra (a kép bal oldalán) foglalnak helyet
  A rendi gyűlés 1789-ben – Az egyházi ... 
 • A Rerum novarum 100. évfordulóján kiadott Centesimus annus enciklika emlékérme
  A Rerum novarum 100. évfordulóján kia... 
 • A Magyar Királyság római katolikus egyházmegyei beosztása 1918-ig
  A Magyar Királyság római katolikus eg... 
 • Bosco Szent János (1815-1888)
  Bosco Szent János (1815-1888) 
 • A papság deportálása 1794-95-ben
  A papság deportálása 1794-95-ben 
 • A "Deutsche Christen" (német keresztények) irányzat - Egyenruhások, kezükben választási plakáttal
  A "Deutsche Christen" (német kereszté... 
 • Brumaire, "a köd hava" X. 22.–XI. 21.
  Brumaire, "a köd hava" X. 22.–XI. 21. 
 • Dietrich Bonhoeffer (1906-1945)
  Dietrich Bonhoeffer (1906-1945) 
 • Apor Vilmos (1892-1945)
  Apor Vilmos (1892-1945) 
 • A soissons-i Ágoston-rendi kanonokok kolostora, amelyet a forradalom alatt kaszárnyának használtak – Egy lőszerraktárban történő robbanást követően az építőkövek nagy részét a környék lakossága széthordta
  A soissons-i Ágoston-rendi kanonokok ... 
 • XII. Piusz pápa címere
  XII. Piusz pápa címere 
 • Pápaválasztó konklávék 1908-tól
  Pápaválasztó konklávék 1908-tól 
 • II. János Pál pápa (1978-2005)
  II. János Pál pápa (1978-2005) 
 • Az Egyház kiemelten fontosnak tartja a magzati élet védelmét
  Az Egyház kiemelten fontosnak tartja ... 
 • XXIII. János pápa aláírja a Pacem in terris enciklikát
  XXIII. János pápa aláírja a Pacem in ... 
 • VI. Pál és I. Athénagorasz 1967-es római találkozója
  VI. Pál és I. Athénagorasz 1967-es ró... 
 • Mindszenty bíboros a vádlottak padján
  Mindszenty bíboros a vádlottak padján 
 • A katolikus iskolák védelmében létrehozott szülőszövetség logója
  A katolikus iskolák védelmében létreh... 
 • A II. Vatikáni Zsinat ülése a Szent Péter-bazilikában – XXIII. János és VI. Pál portréjával
  A II. Vatikáni Zsinat ülése a Szent P... 
 • Szerzetesek internálása 1950. június 9-10.
  Szerzetesek internálása 1950. június ... 
 • Mindszenty rádióbeszédet mond 1956. november 3-án
  Mindszenty rádióbeszédet mond 1956. n... 
 • A Mercedes mise, amelyet Werner Alajos atya a börtönben komponált
  A Mercedes mise, amelyet Werner Alajo... 
 • Grősz érsek kézjegyével látja el a magyar állam és a Katolikus Egyház közötti egyezményt
  Grősz érsek kézjegyével látja el a ma... 
 • Emlékbélyeg a Schuman-terv nyomán létrejött Európai Szén- és Acélközösség alapításáról
  Emlékbélyeg a Schuman-terv nyomán lét... 
 • II. János Pál és a Szolidaritás lengyel ellenzéki szervezet vezetőinek találkozása 1981-ben
  II. János Pál és a Szolidaritás lengy... 
 • Serédi Jusztinián (1884-1945)
  Serédi Jusztinián (1884-1945) 
 • Pannonhalma, amely 1944-45-ben a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt állott, és több száz menekültet fogadott be
  Pannonhalma, amely 1944-45-ben a Nemz... 
 • Rotta budapesti nuncius (1930-1945)
  Rotta budapesti nuncius (1930-1945) 
 • A Dunántúl mentesítését kérelmező főpapok egyike, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, akit 1945 elején a nyilasok letartóztattak
  A Dunántúl mentesítését kérelmező főp... 
 • Német járőr a Szent Péter tér előtt
  Német járőr a Szent Péter tér előtt... 
 • A KALOT címere és négyes jelszava
  A KALOT címere és négyes jelszava 
 • A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus főoltára a budapesti Hősök terén, és előtte sok ezer hívő
  A XXXIV. Nemzetközi Eucharisztikus Ko... 
 • A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnázium épülete, amelynek megépítéséhez az állam jelentős támogatást biztosított
  A Budai Ciszterci Szent Imre Gimnáziu... 
 • Az 1934-ben felszentelt modern ferences templom Pasaréten
  Az 1934-ben felszentelt modern ferenc... 
 • Glattfelder Gyula csanádi püspök, akit 1923-ban kiutasítottak Romániából, és ezért Temesvárról Szegedre tette át a székhelyét
  Glattfelder Gyula csanádi püspök, aki... 
 • A Vatikán térképe
  A Vatikán térképe 
 • A birodalmi konkordátum aláírása – Róma, 1933
  A birodalmi konkordátum aláírása – Ró... 
 • Tyihon pátriárka (1917-1925)
  Tyihon pátriárka (1917-1925) 
 • Szerzetesrendek letelepedése Budapesten a XIX-XX. század fordulóján
  Szerzetesrendek letelepedése Budapest... 
 • Karikatúra a katolikus nagygyűlésen előadó Prohászkáról
  Karikatúra a katolikus nagygyűlésen e... 
 • Hajdúdorog, a magyar ajkú görögkatolikusok központja
  Hajdúdorog, a magyar ajkú görögkatoli... 
 • Keresztelési anyakönyvi kivonat
  Keresztelési anyakönyvi kivonat 
 • A Német Császárság XIX. század végi </br>katolikus-protestáns megoszlása
  A Német Császárság XIX. század végi <... 
 • A rendőrség és a templomuk leltározása ellen tiltakozó hívek összecsapása Párizsban
  A rendőrség és a templomuk leltározás... 
 • A lateráni egyezmény aláírása
  A lateráni egyezmény aláírása 
 • Egyházi személyek kitiltása az állami iskolából – Korabeli képeslap
  Egyházi személyek kitiltása az állami... 
 • Karikatúra a kultúrharcról: Bismarck és IX. Piusz sakkpartija
  Karikatúra a kultúrharcról: Bismarck ... 
 • IX. Piusz Gaetában megáldja a segítségére siető csapatokat 1879-ben
  IX. Piusz Gaetában megáldja a segítsé... 
 • '>Az ír nemzeti mozgalom vezetője, Daniel O
  Az ír nemzeti mozgalom vezetője, Dani... 
 • Szerzetesi gimnáziumok a XIX. század elején (1815)
  Szerzetesi gimnáziumok a XIX. század ... 
 • Az 1855-ös konkordátum megkötése alkalmából kiadott emlékérem, előlapján IX. Piusz és Ferenc József portréjával
  Az 1855-ös konkordátum megkötése alka... 
 • Eötvös József, a Batthyány-kormány vallás- és közoktatásügyi minisztere
  Eötvös József, a Batthyány-kormány va... 
 • Széchenyi Ferenc (1754-1820)
  Széchenyi Ferenc (1754-1820) 
 • Ercole Consalvi (1757-1824)
  Ercole Consalvi (1757-1824) 
 • XII. Piusz pápa (1939-1958)
  XII. Piusz pápa (1939-1958) 
 • A tábori lelkészi kar felekezeti megoszlása 1849-ben
  A tábori lelkészi kar felekezeti mego... 
 • A franciaországi szerzetesrendek helyzete 1901-1902-ben
  A franciaországi szerzetesrendek hely... 
 • Szerzetesrendi iskolák száma az 1904-es iskolabezárási törvény kiadásakor
  Szerzetesrendi iskolák száma az 1904-... 
 • Női szerzetesrendek által fenntartott iskolák 1904-1905-ben
  Női szerzetesrendek által fenntartott... 
 • Férfi szerzetesrendek által fenntartott iskolák 1904-1905-ben
  Férfi szerzetesrendek által fenntarto... 
 • A lakosság felekezeti megoszlásának változása az összlakosság %-ában
  A lakosság felekezeti megoszlásának v... 
 • A Katolikus Néppárt választási eredményei
  A Katolikus Néppárt választási eredmé... 
 • Budapest lakosságának változása (1890-1900)
  Budapest lakosságának változása (1890... 
 • A budapesti katolikus plébániák számának változása (1890-1900)
  A budapesti katolikus plébániák szám... 
 • Statisztikai adatok az orosz ortodox egyházról
  Statisztikai adatok az orosz ortodox ... 
 • Női szerzetesek létszámának alakulása Magyarországon 1920 és 1950 között
  Női szerzetesek létszámának alakulása... 
 • Elemi iskolák száma Magyarországon 1937-1939
  Elemi iskolák száma Magyarországon 19... 
 • A Világ Igaza címet elnyert magyar egyházi személyek (2009)
  A Világ Igaza címet elnyert magyar eg... 
 • A heti templomjárók aránya 1990-ben
  A heti templomjárók aránya 1990-ben 
 • A hűségesküt letevők aránya
  A hűségesküt letevők aránya 
 • I. Ferenc (1792-1835)
  I. Ferenc (1792-1835) 
 • Világ Igaza elismerés
  Világ Igaza elismerés  
 • Zichy Nándor (1829-1911)
  Zichy Nándor (1829-1911) 
 • Giesswein Sándor (1856-1923)
  Giesswein Sándor (1856-1923) 
 • Prohászka Ottokár (1858-1927)
  Prohászka Ottokár (1858-1927) 
 • Orbán Antal: Zichy Nándor – Budapest, Lőrinc pap tér, 1930
  Orbán Antal: Zichy Nándor – Budapest,... 
 • Steiner Rudolf: Zichy Nándor mint zászlósúr – Részlet a székesfehérvári püspöki palota dísztermének mennyezetképéről, 1890-es évek közepe
  Steiner Rudolf: Zichy Nándor mint zás... 
 • Pártmunkások lefeszítik a templomokból kihordott ikonok ezüstdíszítését
  Pártmunkások lefeszítik a templomokbó... 
 • IX. Piusz pápa (1846-1878)
  IX. Piusz pápa (1846-1878) 
 • David festményének részlete Napóleon és felesége 1804. évi koronázásáról
  David festményének részlete Napóleon ... 
 • II. János Pál pápa és Roger testvér találkozása
  II. János Pál pápa és Roger testvér t... 
 • Emléktárgy 1790-ből, amely egy esküt tevő papot ábrázol
  Emléktárgy 1790-ből, amely egy esküt ... 
 • Jedlik István Ányos (1800-1895)
  Jedlik István Ányos (1800-1895) 
 • A katolikus püspökök leteszik az esküt az alkotmányra
  A katolikus püspökök leteszik az eskü... 
 • Kerkai Jenő (1904-1970)
  Kerkai Jenő (1904-1970) 
 • A piros a szovjet, a kék az amerikai érdekszférát jelöli, a zöld az úgynevezett fejlődő országokat
  A piros a szovjet, a kék az amerikai ... 
 • Lékai László esztergomi érsek címere
  Lékai László esztergomi érsek címere... 
 • Lénárd Ödön (1911-2003)
  Lénárd Ödön (1911-2003) 
 • A "Deutsche Christen" (német keresztények) irányzat - Egyenruhások állnak sorfalat a lelkészek menetének
  A "Deutsche Christen" (német kereszté... 
 • Pavel Florenszkij (1882-1937)
  Pavel Florenszkij (1882-1937) 
 • Márton Áron (1896-1980)
  Márton Áron (1896-1980) 
 • Mindszenty (Pehm) József (1892-1975)
  Mindszenty (Pehm) József (1892-1975) 
 • Napóleon mint Róma királya
  Napóleon mint Róma királya 
 • Felrobbantott templom Nyizsnyij Novgorodban
  Felrobbantott templom Nyizsnyij Novgo... 
 • Ordass (Wolff) Lajos (1901-1978)
  Ordass (Wolff) Lajos (1901-1978) 
 • XII. Piusz pápa és a kor kommunikációs eszközei - 1. kép
  XII. Piusz pápa és a kor kommunikáció... 
 • XII. Piusz pápa és a kor kommunikációs eszközei - 2. kép
  XII. Piusz pápa és a kor kommunikáció... 
 • XIII. Leó pápa (1878-1903)
  XIII. Leó pápa (1878-1903) 
 • Az esztergomi bazilika mai látképe
  Az esztergomi bazilika mai látképe 
 • Az 1948-ban letartóztatott román görögkatolikus püspökök rabruhában
  Az 1948-ban letartóztatott román görö... 
 • Rudnay Sándor esztergomi érsek (1819-1831)
  Rudnay Sándor esztergomi érsek (1819-... 
 • Robert Schuman (1886-1963)
  Robert Schuman (1886-1963) 
 • Szmrecsányi Lajos egri érsek, Serédi Jusztinián hercegprímás és Hóman Bálint kultuszminiszter
  Szmrecsányi Lajos egri érsek, Serédi ... 
 • Slachta Margit (1884-1974)
  Slachta Margit (1884-1974) 
 • A párizsi St. Eustache plébániatemplom – itt keresztelték meg Richelieu-t, itt volt elsőáldozó XIV. Lajos és itt áll Colbert síremléke is
  A párizsi St. Eustache plébániatemplo... 
 • Stefan Wyszyński lengyel prímás (1948-1981)
  Stefan Wyszyński lengyel prímás (1948... 
 • Sztehlo Gábor (1909-1974)
  Sztehlo Gábor (1909-1974) 
 • A strasbourgi székesegyház mint az Ész Temploma
  A strasbourgi székesegyház mint az És... 
 • Kalkuttai Teréz Anya (1910-1997)
  Kalkuttai Teréz Anya (1910-1997) 
 • Az Egyházi Állam megszűnése
  Az Egyházi Állam megszűnése 
 • Mednyánszky Cézár tábori főlelkész az 1849. február 26-27-i kápolnai ütközetben
  Mednyánszky Cézár tábori főlelkész az... 
 • Thermidor, "a forróság hava" VII. 19.–VIII. 17.
  Thermidor, "a forróság hava" VII. 19.... 
 • A Vatikán zászlaja
  A Vatikán zászlaja 
 • Az I. Vatikáni Zsinat ülése
  Az I. Vatikáni Zsinat ülése 
 • VI. Pál pápa fogadja Kádár Jánost
  VI. Pál pápa fogadja Kádár Jánost 
 • A nagyobb vallások elterjedése napjainkban
  A nagyobb vallások elterjedése napjai... 
 • XI. Piusz pápa (1922-1939)
  XI. Piusz pápa (1922-1939) 
 • Keresztényszocialista szakszervezeti csoportok és tagságuk (zárójelben, ha ismert) létszámának alakulása 1906-1913
  Keresztényszocialista szakszervezeti ... 
 • Magyarország lakosságának felekezeti megoszlása az összlakosság százalékában
  Magyarország lakosságának felekezeti ... 
 • Egyházi birtokok Magyarországon 1935-ben (katasztrális holdban)
  Egyházi birtokok Magyarországon 1935-... 
 • Az egyház és állam szétválasztásának modelljei
  Az egyház és állam szétválasztásának ... 
 • Magyarország lakosságának felekezeti megoszlása az összlakosság százalékában
  Magyarország lakosságának felekezeti ... 
 • Egyházakat ellenőrző szervek az ötvenes években
  Egyházakat ellenőrző szervek az ötven... 
 • Egyházi és társadalmi ünnepek 1964-1987 között
  Egyházi és társadalmi ünnepek 1964-19... 
 • A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai
  A II. Vatikáni Zsinat dokumentumai 
 • A Katolikus Egyház karitatív intézményei a harmadik évezred kezdetén
  A Katolikus Egyház karitatív intézmén... 
 • A XX-XXI. század római pápái
  A XX-XXI. század római pápái 
 • Statisztikák a világ vallási megoszlásáról (1997)
  Statisztikák a világ vallási megoszlá... 
Bejelentkezés
E-mail cím:
Jelszó:
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Keresés