Történelem -> Történelem I.
E jelben győzni fogsz (5. osztály)
-> Képek
 • Szent Péter apostol a „mennyek országának kulcsaival”
  Szent Péter apostol a „mennyek ország... 
 • Saul megtérése a damaszkuszi úton
  Saul megtérése a damaszkuszi úton 
 • Szent Péter és Szent Pál apostolok közösen haltak vértanúhalált Rómában 67-ben
  Szent Péter és Szent Pál apostolok kö... 
 • A pápa a lelki hatalmat jelképező kulcsokat veszi át Krisztustól, a császár pedig a világi hatalmat szimbolizáló zászlót
  A pápa a lelki hatalmat jelképező kul... 
 • A Szent Kereszt dicsősége
  A Szent Kereszt dicsősége 
 • Krisztogram egy ókeresztény koporsón
  Krisztogram egy ókeresztény koporsón 
 • Jézus Krisztus mint „Isten Báránya”
  Jézus Krisztus mint „Isten Báránya”... 
 • Szent Pál apostol korabeli római sírtáblája: „Pál apostol vértanú”
  Szent Pál apostol korabeli római sírt... 
 • Klodvig frank vezért 498 karácsonyán Reimsi Remigius püspök keresztelte meg
  Klodvig frank vezért 498 karácsonyán ... 
 • Szent Bonifác a germánok között térített
  Szent Bonifác a germánok között térít... 
 • Szent Péter a lelki hatalmat jelképező palliumot III. Leó pápának nyújtja át, míg a világi hatalmat jelképező zászlós lándzsát Nagy Károly császár kapja
  Szent Péter a lelki hatalmat jelképez... 
 • A 955-ös augsburgi (Lech-mezei) csata - A pogány magyarok erejét megtörő keresztény német sereg zászlait Szent Mihály arkangyal alakja díszítette
  A 955-ös augsburgi (Lech-mezei) csata... 
 • Vajk (István) megkeresztelése - Benczúr Gyula alkotása az egész magyar nép megtérésének szimbóluma
  Vajk (István) megkeresztelése - Bencz... 
 • Szent István dénárjának elő- és hátoldala
  Szent István dénárjának elő- és hátol... 
 • Szent István király lándzsás pénze megőrizte számunkra a Rómából kapott zászlós lándzsát - Az árpádsáv ezen jelent meg először
  Szent István király lándzsás pénze me... 
 • Remete Szent Antal és Remete Szent Pál
  Remete Szent Antal és Remete Szent Pál 
 • Nursiai Szent Benedek a bencések atyja
  Nursiai Szent Benedek a bencések atyja 
 • Clairvaux-i Szent Bernát a ciszterciek legnagyobb szentje, korának egyik szellemóriása
  Clairvaux-i Szent Bernát a cisztercie... 
 • Xanteni Szent Norbert, a premontreiek atyja
  Xanteni Szent Norbert, a premontreiek... 
 • Assisi Szent Ferenc a madaraknak prédikál
  Assisi Szent Ferenc a madaraknak préd... 
 • A két nagy domonkos szent Aquinói Szent Tamás és Szent Domonkos Szűz Máriával és a gyermek Jézussal
  A két nagy domonkos szent Aquinói Sze... 
 • Előadás a bolognai egyetemen
  Előadás a bolognai egyetemen 
 • Az óbudai egyetem címere
  Az óbudai egyetem címere 
 • Középkori másoló és műhelye
  Középkori másoló és műhelye 
 • A magyar "Szent Család"
  A magyar "Szent Család" 
 • Szent István király halála előtt felajánlotta Magyarországot a Szűz Máriának
  Szent István király halála előtt fela... 
 • Szent László
  Szent László 
 • Árpád-házi Piroska
  Árpád-házi Piroska 
 • Árpád-házi Szent Erzsébet
  Árpád-házi Szent Erzsébet 
 • Könyves Kálmán király
  Könyves Kálmán király 
 • Az apostoli kereszt és az árpádsávok
  Az apostoli kereszt és az árpádsávok 
 • Szent István király jobb keze
  Szent István király jobb keze 
 • Szűz Mária
  Szűz Mária 
 • A magyar koronázási jelvények
  A magyar koronázási jelvények 
 • III. Béla király dénárja
  III. Béla király dénárja 
 • III. Béla király címere
  III. Béla király címere 
 • Martell Károly győzelme Poitiers-nél
  Martell Károly győzelme Poitiers-nél 
 • Szent Móric mint keresztény lovag
  Szent Móric mint keresztény lovag 
 • Krisztus lovagjai
  Krisztus lovagjai 
 • II. András magyar király
  II. András magyar király 
 • Assisi Szent Ferenc az ötödik keresztes hadjárat idején
  Assisi Szent Ferenc az ötödik kereszt... 
 • Bouillon-i Gottfried
  Bouillon-i Gottfried 
 • Krisztus öt sebének ábrázolása
  Krisztus öt sebének ábrázolása 
 • Margat vára
  Margat vára 
 • A jeruzsálemi Szent Sír-bazilika
  A jeruzsálemi Szent Sír-bazilika 
 • Akkó városa
  Akkó városa 
 • A Jeruzsálemi Királyság címere
  A Jeruzsálemi Királyság címere 
 • A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend címere
  A Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend cím... 
 • A johannita lovagok címere
  A johannita lovagok címere 
 • A lazarita lovagok címere
  A lazarita lovagok címere 
 • Clermont-i Vilmos és leprás lovagjai
  Clermont-i Vilmos és leprás lovagjai 
 • A templomos lovagok címere
  A templomos lovagok címere 
 • A teuton lovagok címere
  A teuton lovagok címere 
 • A spanyol keresztesek harca
  A spanyol keresztesek harca 
 • III. Ince pápa
  III. Ince pápa 
 • A templomosok jelképei
  A templomosok jelképei 
 • Werbőczy István címere
  Werbőczy István címere 
 • Címer részei - 2. kép
  Címer részei - 2. kép 
 • Címer részei - 1. kép
  Címer részei - 1. kép 
 • II. Piusz pápa
  II. Piusz pápa 
 • Keresztény magyarok és pogány nomádok harca - 1. kép
  Keresztény magyarok és pogány nomádok... 
 • Keresztény magyarok és pogány nomádok harca - 2. kép
  Keresztény magyarok és pogány nomádok... 
 • A főpapok a csatákban maguk vezették zászlóaljukat
  A főpapok a csatákban maguk vezették ... 
 • Nagy Lajos király első csatája a törökkel
  Nagy Lajos király első csatája a törö... 
 • Nagy Lajos látomása
  Nagy Lajos látomása 
 • Mariazelli ikon
  Mariazelli ikon 
 • Zsigmond király menekülése
  Zsigmond király menekülése 
 • Patrona Hungariae
  Patrona Hungariae 
 • Boldog emlékű Hunyadi János
  Boldog emlékű Hunyadi János 
 • Kapisztrán Szent János
  Kapisztrán Szent János 
 • A nándorfehérvári diadal
  A nándorfehérvári diadal 
 • Drágffy János országbíró
  Drágffy János országbíró 
 • Déli harangszó
  Déli harangszó 
 • X. Leó pápa és két bíboros unokaöccse
  X. Leó pápa és két bíboros unokaöccse... 
 • Luther Márton
  Luther Márton 
 • Kálvin János
  Kálvin János 
 • Morus Tamás
  Morus Tamás 
 • A Trienti Zsinat
  A Trienti Zsinat 
 • Szent V. Piusz pápa
  Szent V. Piusz pápa 
 • XIII. Gergely pápa - naptárreform
  XIII. Gergely pápa - naptárreform 
 • Loyolai Szent Ignác
  Loyolai Szent Ignác 
 • Kalazanci Szent József
  Kalazanci Szent József 
 • A lepantói csata
  A lepantói csata 
 • I. (Szapolyai) János király
  I. (Szapolyai) János király 
 • Fráter (Martinuzzi) György
  Fráter (Martinuzzi) György 
 • Gróf Esterházy Miklós nádor
  Gróf Esterházy Miklós nádor 
 • Herceg Esterházy Pál nádor
  Herceg Esterházy Pál nádor 
 • Gróf Koháry István országbíró
  Gróf Koháry István országbíró 
 • XI. Ince emlékére vert pápai érem
  XI. Ince emlékére vert pápai érem 
 • Lotharingiai Károly herceg
  Lotharingiai Károly herceg 
 • Az 1684-es Szent Liga emlékérme
  Az 1684-es Szent Liga emlékérme 
 • II. Rákóczi Ferenc dukátja
  II. Rákóczi Ferenc dukátja 
 • Gróf Migazzi Kristóf
  Gróf Migazzi Kristóf 
 • Budavár visszavétele
  Budavár visszavétele 
 • Padányi Biró Márton
  Padányi Biró Márton 
 • Váci diadalív
  Váci diadalív 
 • Az ókori fal és az üreg, ahol Szent Péter csontjait megtalálták - rekonstrukció
  Az ókori fal és az üreg, ahol Szent P... 
 • A bencések 996-ban alapított Szent Márton-monostora (Pannonhalma) a hazai térítés egyik központja volt
  A bencések 996-ban alapított Szent Má... 
 • A hét szabad művészet szimbolikus ábrázolása
  A hét szabad művészet szimbolikus ábr... 
 • A Philostratus-corvina egy díszes lapja
  A Philostratus-corvina egy díszes lapja 
 • A szentföldi keresztény államok
  A szentföldi keresztény államok 
 • III. Ince címere
  III. Ince címere 
 • Kalazanci Szent József utolsó áldozása
  Kalazanci Szent József utolsó áldozás... 
 • Pázmány Péter
  Pázmány Péter 
 • Pázmány Péter aláírja a nagyszombati egyetem alapítólevelét
  Pázmány Péter aláírja a nagyszombati ... 
 • II. Rákóczi Ferenc fejedelem
  II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
 • Nagy Konstantin császár látomása a Milvius-hídnál - "E jelben győzni fogsz!"
  Nagy Konstantin császár látomása a Mi... 
 • Vaktérkép az első és második leckéhez
  Vaktérkép az első és második leckéhez... 
 • Vaktérkép a második és a nyolcadik leckéhez
  Vaktérkép a második és a nyolcadik le... 
 • Vaktérkép a második, harmadik, negyedik, hetedik és kilencedik leckéhez
  Vaktérkép a második, harmadik, negyed... 
 • Julianus barát utazásai
  Julianus barát utazásai 
 • Vaktérkép az ötödik leckéhez
  Vaktérkép az ötödik leckéhez 
 • Vaktérkép a hatodik leckéhez
  Vaktérkép a hatodik leckéhez 
 • Diadalív Vácott
  Diadalív Vácott 
 •  
Bejelentkezés
E-mail cím:
Jelszó:
Regisztráció
Elfelejtett jelszó
Keresés